Disclaimer

Deze website (www.optieksagaert.be) en haar inhoud zijn integraal de exclusieve eigendom van OBOS NV.

Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer.

Elk hiernaast genoemd punt is van toepassing op de website www.optieksagaert.be.

1. Optiek Bruno Sagaert draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Desalniettemin is het bedrijf niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden inhoud.

2. De op of via deze website aangeboden informatie mag niet worden gebruikt in plaats van advies. Beslissingen op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

3. Optiek Bruno Sagaert is niet aansprakelijk voor schade:
a. toegebracht door de website
b. voortvloeiend uit het gebruik van de website
c. in enig ander opzicht verband houdend met (het gebruik van) de website
d. voortkomend uit de onmogelijkheid (een van de webpagina’s van) de website te kunnen raadplegen.
Ook is Optiek Bruno Sagaert gevrijwaard van aanspraken in geval van dreigende schade.

 

4. Optiek Bruno Sagaert behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment inhoud te wijzigen op, toe te voegen aan of te verwijderen van de website.

5. Optiek Bruno Sagaert behoudt zich het recht de website zonder kennisgeving vooraf en zonder verder aanspraken in zijn geheel te beëindigen. Ook is Optiek Bruno Sagaert niet aansprakelijk voor gevolgen (schade) als gevolg van het beëindigen van de website.

6. Optiek Bruno Sagaert is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks.

7. Optiek Bruno Sagaert behoudt zich het recht om zonder kennisgeving u de toegang tot de website en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen.

8. Optiek Bruno Sagaert, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten, databankrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of openbaar te maken, te verspreiden of te vermenigvuldigen zonder schriftelijke toestemming van Optiek Bruno Sagaert of rechtmatige toestemming van de rechthebbende.